Fabók Ágnes

  • Fabók Ágnes
   módszertani szakértő, feladatíró, Euroexam vizsgáztató

   Fabók Ágnes

   módszertani szakértő, feladatíró, Euroexam vizsgáztató

   Három évtizede dolgozom tinédzser korú fiatalokkal. Tanárként fontosnak tartom, hogy folyamatos szakmai-módszertani és szemléletmódbeli megújulással válaszoljunk a változó korok változó kihívásaira.

   Nyelvtanári pályám három évtizede alatt jelentős átalakulást tapasztaltam a nyelvtanulás területén: megváltozott a színtér, a tanulói attitűd, és a tanári szerep is. Ma már nem az iskolai nyelvóra a nyelvtanulás központi színtere, hanem a virtuális tér. Homogén csoportok, azonos szintű tanulók helyett ma eklektikus csoportokkal, eklektikus nyelvtudással találkozunk: jellemző a receptív készségek magas szintje, amit a tanulók önállóan, szinte észrevétlenül elsajátítottak miközben Youtube videókat, tutorialokat, sorozatokat néztek. A csoportos nyelvóra keretei között főként a produktív készségek, a hatékonyabb koncentráció, és a részkészségek fejlesztése lett a cél.

   Ma a tanár szerepére úgy tekintek, mint a tanulási folyamat mentora, facilitátora. Hiszem, hogy a kooperatív tevékenységekre épülő nyelvóra jó lehetőséget biztosít a diákok szociális kompetenciáinak, együttműködési képességének a fejlesztésére is.

   A BGC programját igyekszem tudással és tapasztalattal gazdagítani, melyeket korábbi szakmai tevékenységeim során szereztem ezeken a területeken:
   – nyelvtanárként a Budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumban tanítottam 30 évig
   – mentortanári szakvizsgát szereztem, és tanárjelöltek mentorálását végeztem szakmai gyakorlatuk során
   – a kétszintű érettségivel kapcsolatban a kezdetektől részt veszek fejlesztő feladatírói munkában; az emelt szintű érettségin vizsgáztatói, javításvezetői, tantárgyi bizottsági elnöki feladatokat látok el angol nyelvből
   – publikációim: nyelvtanulói szókártyák, kisérettségire felkészítő feladatsorok
   – Erasmus+ oktatási projektekben láttam el pályázatírói feladatokat
   – az Euroexam Nyelvvizsgaközpont akkreditált vizsgáztatója vagyok.

   Örömmel csatlakoztam a BGC csapatához, ahol a tevékenység és tartalomközpontú angol nyelvű foglalkozások során a produktív készségek is természetes úton fejlődnek; ami a gyerekeket természetes, könnyed, gátlásoktól mentes nyelvhasználathoz segíti.