BGC Angol Műhely (5-8. oszt.)

 • A BGC Angol Iskolai Programja a felső tagozatban a BGC Angol Műhely, mely 5. osztálytól 8. osztályig tart. 

  5. és 6. osztályban heti 5 alkalommal angol anyanyelvi lektorral 90 perces tematikus készségfejlesztő foglalkozásokon vesznek részt tanulóink, amelyek teljes mértékben a gyermekek érdeklődési köréhez igazodnak. A témákat továbbra is projektekben dolgozzák fel a gyerekek, ahol előnyben részesítjük a csapatmunkát és a kreativitást. Ennél a korosztálynál is fontosnak tartjuk, hogy az angol nyelv elsajátítása továbbra is játékosan, számonkérés nélkül történjen. Legfontosabb motiváló eszközünk a megfelelő téma és tevékenység választás, valamint a pozitív megerősítés.

  7. és 8. osztályban a Nemzeti Alaptanterv magasabb óraszáma miatt hetente három 90 perces délutáni angol foglalkozást biztosítunk.

  A program utolsó két évének célja a gyerekek látókörének szélesítése az őket körülvevő világ iránt, és olyan 21. századi készségek fejlesztése, mint például az együttműködés, kritikai gondolkodás, kreativitás, környezettudatosság, vagy a digitális írástudás. Emellett tovább folyik a nyelvi készségek komplex fejlesztése. A gyerekek különböző szövegfajtákon és feladattípusokon keresztül a hatékony nyelvtanulás és vizsgázás stratégiáival is megismerkednek.

  Célunk, hogy a programban 8 éven át részt vevő gyerekek többsége eljusson az önálló nyelvhasználat küszöbszintjére (B1), és az általános iskola befejezése után önállóan is képes legyen fejleszteni nyelvtudását, illetve a hétköznapi szituációk mellett vizsgahelyzetben is sikeresen alkalmazni azt.

  • Még több kreativitás
  • Még több kommunikáció
  • Önálló témafeldolgozás
  • Napi aktualitások
  • Csapatmunka
  • Felkészülés a nyelvvizsgára