BGC Angol Napközi (1-4. oszt.)

 • 2013. szeptemberében elindítottuk első angol kétnyelvű általános iskolai osztályunkat a 13. kerületi Csata Utcai Általános Iskolával együttműködve, az iskola erre a célra kialakított külön épületszárnyában. Azóta a BGC Angol Iskolai Programban résztvevő gyermekek száma folyamatosan nő, felmenő rendszerben minden szeptemberben új osztályokat indítunk. 2017. szeptemberétől a Szemere Utcai Általános Iskolában is elindítottuk a BGC Angol Programunkat.

  Az alsó tagozaton, elsőtől negyedik osztályig BGC Angol Napközi formájában, heti 5 nap, napi 4 órában tevékenykednek angol anyanyelvi környezetben a gyerekek. A BGC kétnyelvű osztályokban a délelőtt folyamán a gyerekek a Nemzeti Alaptanterv szerint tanulnak, míg a délután folyamán a BGC Angol Napközi keretein belül a tevékenységközpontú, tematikus fejlesztő programokat, valamint a szabad játékot a Boys and Girls Club of Hungary angol anyanyelvi lektorai vezetik.

   

  A BGC Angol Napközi napirendje:

   

  • Játék a szabadban
   13:00-14:00
  • Házi feladat megírása (magyarul)
   14:00-14:45
  • BGC tematikus foglalkozás
   15:00-16:15
  • Játék angol lektorral
   16:30-17:00

  Célunk a kétnyelvűség kialakítása, az angol, mint idegennyelv elsajátítása minél magasabb szinten, stresszmentes környezetben. A tevékenységek a gyermekek teljes személyiségét fejlesztik, így olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyekkel előnyt szerezhetnek jövőjük megalapozásában.

   

  A délutáni tevékenységek – a házi feladat megírása kivételével – angol nyelven folynak. Minden délután egy szakkör típusú foglalkozás is a program részét képezi, mely a sport, a zene, a dráma, az egészséges életmód, a tudomány és a művészet területeit foglalja magába.

  A tematikus foglalkozásaink a következő témákat dolgozzák fel:

   

  • Egészséges életmód és sport (S.H.A.P.E., Triple Play)
  • LEGO education (WeDo 2.0, Story Starter)
  • Tudomány (Science lab)
  • Informatika (Smart Board, Robotika)
  • Művészet (Arts and Crafts, Image Makers)
  • Dráma (Drama Matters, Role Play)